16 ภาพถ่ายของต้นไม้แสนสวยที่หายาก

 ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก (ต้นสนยักษ์ซีคัวญา) รัฐแคลิฟอร์เนีย

ต้นไม้สูงๆ อย่างต้นนี้เป็นอะไรที่หายากมาก โชคดีที่ต้นไม้ต้นนี้ยังท่าทางแข็งแรง ลองดูว่าในอีกไม่กี่ปีจะสูงกว่านี้กี่เมตร

2 / 16

You may like: