มองโลกจากด้านนอก! รวม 17 ภาพถ่ายจาก NASA ที่ทำให้เราอยากอนุรักษ์โลก

พื้นป่าที่เขียวและดก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975-2009 ประเทศอุรุกวัยได้อนุรักษ์ผืนป่าและขยายพื้นที่ผืนป่าจาก 45,000 เฮคเตอร์ ถึง 900,000 เฮคเตอร์ ผลกระทบนี้ทำให้เห็นถึงความเขียวของป่าที่เริมมีความดกคลายกับป่าเก่า หากทุกประเทศมีนโยบายเช่นนี้ อากทำให้ผลกระทบของภาวะโลกร้อนเบาขึ้น

You may like: