ว้าว! 18 ภาพที่ยืนยันว่าธรรมชาติคือ ศิลปะ

2. เต่ากำลังขี่หลังแมงกระพรุน

แมงการพรุนเป็นสัตว์นำ้ที่ท่าทางเปราะบาง แต่ไม่น่าเชื่อว่าเขายังรับนำ้หนักของเต่า ซึ่งมีกระดองที่นำ้หนักไม่เบา ได้ ส่วนเต่าเองก็ไม่โดนพิษแมงการะพรุนต่อย ทำให้เราต้องสงสัยว่าสัตว์ทั้งสองนี้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่า

2 / 18

You may like: