14 โครงสร้างที่รักษาต้นไม้

2. การทำช่องทางสำหรับลำต้นของต้นไม้

วิธีนี้ก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกัน คอนเซ็ปนี้พอคู่กับรั้วสีชมพูแล้วดูเหมือนบ้านน่ารักๆ ในเทพนิยายจริงๆ ข้อเสียคือถ้าบ้านเราอยู่ในเขตที่โขมยเยอะ เขาจะเข้ามาในบ้านคุณได้อย่างง่ายดาย

2 / 14

You may like: