มองโลกจากด้านนอก! รวม 17 ภาพถ่ายจาก NASA ที่ทำให้เราอยากอนุรักษ์โลก

ทะเลสีเขียวในเอเซียกลางที่กำลังหายไป

ภาพบนถ่ายใว้ตอนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2000 ส่วนภาพล่างถ่ายตอนสิงหาคม 2014 ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมทะเลจึงค่อยๆ หายไป แต่อย่างไรก็ตามทำให้เรารู้ว่าภาวะโลกร้อนมีจริง และเราควรดูแลโลกของเราให้ดีกว่านี้

2 / 17

You may like: